Kunstlokaal42: Cultuurkompas en Adviesraad Cultuur Helmond

De 29e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 25 maart, 21.00 uur.

FRANS STIENEN en ARNO OBERENDORFF:
CULTUURKOMPAS en ADVIESRAAD CULTUUR HELMOND

De negenentwintigste editie van Kunstlokaal42 staat in het teken van een nieuwe visie op cultuur in Helmond en de tegen die achtergrond onlangs opgerichte Adviesraad Cultuur Helmond. Te gast zijn wethouder Frans Stienen, teammanager Kunst en Leisure Simone Visser en woordvoerder Arno Oberendorff van de Adviesraad Cultuur Helmond.

Een nieuwe visie op cultuur ín Helmond en cultuur vóór Helmond. Nieuwe mogelijkheden creëren, keuzes maken, samen optrekken, kansen benutten, betrokken, breder én flexibeler.

CULTUURKOMPAS

Het klassiek ontwikkelen van nieuw beleid -waarin voor 4 jaar tot achter de komma de nuances in een beleidsveld worden vastgelegd- is niet meer haalbaar en reëel. Er zijn te veel snelle (externe) factoren die invloed uitoefenen, er zijn (financiële) onzekerheden, de veranderingen gaan snel, de overheid bezint zich op een andere rol.

In de aanloop naar een nieuw cultuurbeleid voor Helmond werden een paar uitgangspunten steeds duidelijker: Het moest een toekomstvisie zijn waarin diverse partijen (politiek, cultureel veld, onderwijs bedrijfsleven etc.) zich zouden herkennen en vooral zich betrokken zouden voelen, én de uitgangspunten moesten de komende jaren zowel voldoende richting als flexibiliteit bieden om in de huidige snel veranderende maatschappij enige tijd mee te kunnen gaan.

Om aan deze onderliggende wensen tegemoet te komen is de keuze gemaakt om van de cultuurnota een cultuurkompas te maken. Een richtinggevend document waarin binnen kaders richtlijnen worden gegeven voor de manier waarop de gemeente werkt en hoe de gemeente het bestaande beleid in de toekomst kan richten en wijzigen.

ADVIESRAAD CULTUUR

Met het Cultuurkompas heeft de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet voor cultureel Helmond. Onderdeel hiervan is het instellen van een Adviesraad Cultuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om deze Adviesraad -in eerste instantie voor de duur van één jaar- op te richten. De adviesraad wil een klankbord zijn dat positief bijdraagt aan het culturele leven in Helmond.

De Adviesraad Cultuur Helmond (ACH) geeft gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur in de gemeente Helmond. Advies kan gevraagd en gegeven worden door en aan de gemeente, maar ook bijvoorbeeld door en aan het culturele veld of het onderwijs. Uiteindelijke doel is het geven -door het voorhouden van een figuurlijke spiegel aan gemeente en culturele organisaties- van een positieve impuls aan het culturele klimaat in Helmond.

De Adviesraad bestaat voornamelijk Helmonders met uiteenlopende achtergronden in onder andere cultuur, bedrijfsleven, onderwijs, sociaal-maatschappelijke leven. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een duidelijke kennis en affiniteit met cultuur hebben. De leden van de Adviesraad zijn betrokken, objectief, kunnen out-of-the-box denken en denken vooral in kansen en mogelijkheden.

De Adviesraad kan eventueel groeien tot maximaal twaalf personen. De denktank kijkt zelf wie ze eventueel vragen als vaste of tijdelijke aanvulling. Bij een bepaald onderwerp kan de Adviesraad dus incidenteel de hulp inroepen van iemand met expertise op dat specifiek vlak.

Wethouder Frans Stienen zal een toelichting geven op (de totstandkoming van)  het Cultuurkompas, en de daarin vervatte ambities. Ambities die dreigen te worden gefnuikt door de aankomende bezuinigingen.  Wat betekent dat voor de toekomst van de cultuur in Helmond?

Arno Oberendorff zal een toelichting geven op (het functioneren van) de Adviesraad Cultuur Helmond. Hoe onafhankelijk is  deze raad? Wie bepaalt de agenda van de raad?  Kan de Helmondse burger bij deze raad terecht?

Wat is de status van de adviezen die de raad uitbrengt?

Kortom vragen genoeg. Zoals altijd is er na afloop uur ruimte voor deze en andere vragen en discussie.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s