Kunstlokaal42, editie 7

Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Vaste onderdelen van het programma zijn het bekendmaken van de volgende exposant en een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

KUNST EN CULTUUR ANNO NU – DANSKUNST

De zevende editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 21 november.

Het kunst- en cultuurveld heeft het de laatste jaren flink voor de kiezen gekregen. De ene maatregel was nog niet toegepast of de volgende bezuinigingsronde werd aangekondigd. Gevestigde waarden bleken toch niet zo gevestigd als we dachten. Hoe ziet het veld er nu uit?

Jan Zobel, zakelijk leider van T.r.a.s.h., het enige dansgezelschap in Noord Brabant dat in de komende kunstenplanronde voor vier jaar ondersteund wordt door Fonds Podium Kunsten, spreekt over de ins en outs in het huidige kunstenveld en de organisatorische en politieke bewegingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in relatie tot podiumkunsten, en in het bijzonder over de danskunst.

Tot nu toe wordt Noord Brabant, naast de Randstad, gezien als bijzonder vruchtbare dansregio in Nederland. Gevoed door en in samenhang met de aanwezige dansvakopleiding wordt de dans uit Noord-Brabant in Nederland opgemerkt. Nog meer wordt zij gezien in het buitenland; een internationale dimensie van het makerschap is inmiddels zowel voorwaarde als vanzelfsprekend.

Dans Brabant is de naam van een nieuwe zuidelijke dansvoorziening, waarvan Jan Zobel zakelijk leider wordt en Heleen Volman artistiek coördinator. DansBrabant (h)erkent talent, stelt ontwikkeling centraal, stimuleert, biedt coaching en begeleiding op artistiek en zakelijk gebied, begeeft zich actief en verbindend in de driehoek  productie, presentatie, publiek en werkt nadrukkelijk aan zichtbaarheid en brede, maatschappelijke waardering voor de schoonheid van het avontuurlijke en onbekende in de dans, in het bijzonder in Noord Brabant.

Tot slot spreekt Jan Zobel over dans/performance group T.r.a.s.h., die vrijdag 23 november in de Scalazaal te zien is.

Jan Zobel is sinds augustus 2010 zakelijk leider van de dance/performance group T.r.a.s.h. en vanaf 2013 zal hij medeverantwoordelijk zijn voor het nieuwe dansinitiatief DansBrabant. Daarvoor was hij sinds 2004 artistiek directeur van het Koninklijk Conservatorium opleiding dans (Artesis Hogeschool) te Antwerpen. Hij studeerde aan de Rotterdamse Dansacademie en heeft ruim 10 jaar danservaring bij onder anderen Raz/Hans Tuerlings en Remote Control/Michael Laub. Zijn Master of the Arts behaalde Jan Zobel aan de Universiteit van Leeds. Jan Zobel was jarenlang actief als choreograaf. Daarnaast doceerde hij aan diverse dansacademies en bij verschillende dansgezelschappen. Verder is hij actief in een aantal besturen en artistieke raden, waaronder Fonds Podium Kunsten en BKKC.

Advertentie