Muziek op de Dommel

MoodboardOver iets minder dan een maand viert Festival Muziek op de Dommel haar eerste Lustrum! In 5 jaar tijd is het festival uitgegroeid tot HET evenement voor klassieke muziek in Eindhoven. Gratis toegankelijk en leuk voor jong en oud. Het programma bestaat uit workshops, concerten, Doe de Dommel, Kamermuziek, Kindermuziektuin en een heus Inspiratiecafé.

Tijdens het Inspiratiecafé op zaterdag 31 mei geef ik van 16.15 tot 17.15 uur een lezing over Muziek en Beeldende Kunst. Hebben deze kunstvormen iets gemeen, werken ze goed samen, inspireren ze elkaar? Aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis probeer ik deze vragen te beantwoorden. Zowel muziekfragmenten als afbeeldingen ondersteunen mijn verhaal. Leuk als je komt!

Naast het geven van een lezing, ondersteun ik de organisatie van het festival met de PR.
Meer informatie over Muziek op de Dommel kun je vinden op Facebook, Twitter en de website.

Advertentie

Kunstlokaal 42: Van wie is de verzameling?

De achttiende editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 18 december

VAN WIE IS DE VERZAMELING?PETER THOBEN

Portretfoto Peter Thoben (foto Peter Cox Eindhoven)Van nature zit verzamelen mensen in het bloed en het heeft in Nederland een flinke omvang aangenomen. Het lijkt bij de volksaard, bij de identiteit van de Nederlander te horen. In onze maatschappij neemt het verzamelen in culturele, sociale, economische en commerciële zin een grote plaats in.

Particulieren leggen uiteenlopende verzamelingen aan van kunstwerken, voorwerpen uit de – veelal alledaagse – materiële cultuur en zelfs immateriële collecties van verhalen en liederen. Eigenlijk kan alles verzameld worden, wanneer er oog voor is. Naast collecties van naturalia (voorwerpen uit de natuur) zijn er collecties antiquiteiten (archeologische vondsten) en collecties van artificalia (door de mens kunstig vervaardigde objecten zoals schilderijen, prenten, pronkbekers etc.). Op basis van een particuliere collectie zijn nogal eens musea ontstaan, die daardoor publieke collectioneurs werden. Een voorbeeld hiervan is het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Vanuit een maatschappelijke optiek worden dergelijke collecties ontsloten door ze te beschrijven, en verder worden ze beheerd, behouden, zo nodig gerestaureerd en tentoongesteld voor publiek.

Voor een particulier kunnen nieuwsgierigheid, tijdverdrijf, schoonheid, status of belegging motieven zijn. Voor musea zijn veeleer het cultuurhistorisch en educatief belang leidend om het collectief geheugen van een groep, streek of land te voeden en te versterken (met andere woorden trots en groepsidentiteit). Maar die kunnen ook gebruikt (of misbruikt) worden vanuit een politieke ideologie.

De musealisering is wellicht de afgelopen decennia ietwat doorgeslagen, maar wat er momenteel gebeurt in museumland, lijkt desastreus op langere termijn. Musea worden gesloten, collecties zijn daardoor vogelvrij, verspreiding en verkoop liggen op de loer. Heeft deze gang van zaken louter met crisis en geldschaarste te maken of met een veranderde mentaliteit?

In samenspraak met het publiek wordt over deze thematiek en problematiek gediscussieerd.

De avond wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden.

Over Peter Thoben

Kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben (Nijmegen 1951) studeerde kunst-geschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) Nijmegen, waar hij in 1980 cum laude is afgestudeerd. Na actief geweest te zijn voor het Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’ was hij van 1981 tot 2010 directeur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven.

In eigen museum en als gastconservator heeft hij honderden tentoonstellingen georganiseerd en vele tentoonstellingspublicaties samengesteld en publicaties geschreven, veelal zelf typografisch vormgegeven.

Bij zijn 25-jarig jubileum als directeur-conservator heeft hij het boek ‘Museumwaaier’ kunnen samenstellen en is hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. In 2009 is hij benoemd tot geassocieerd buitenlands lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België te Brussel. Over het onderwerp verzamelen schreef hij samen met Hans Horsten in 2010 het boek ‘Verzamelen & Eindhoven. Volksgebruik tussen hobby en passie’.

Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Het programma wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popronde 2012 Eindhoven

44 gratis optredens van opkomend muziektalent bij 21 podia in de binnenstad!

Het grootste reizend muziekfestival van Nederland Popronde geeft een nieuwe lichting opkomende bands en muzikanten jaarlijks de kans op te treden buiten de eigen regio en hun netwerk en publiek uit te bouwen. Popronde vindt dit jaar plaats in 32 steden door heel ons land. Vrijdag 16 november strijkt het festival wederom neer in Eindhoven, al jarenlang en traditiegetrouw 1 van de laatste steden in de lange rij.

Uit een record aantal aanmelding van 1020 artiesten zijn door de selectiecommissie 100 veelbelovende artiesten geselecteerd voor Popronde 2012. Deze bands en muzikanten zijn een actuele afspiegeling van aanstormend talent in alle muziekgenres. Dit jaar namen zo’n 500 podia deel en er vonden circa 1000 optredens plaats door de geselecteerde bands! Popronde Eindhoven biedt 44 optredens van nieuw muziektalent bij 21 podia in de binnenstad! Alle concerten van de gloednieuwe Nederlandse talenten zijn gratis toegankelijk.

Op vrijdag 16 november kan je vanaf 20.25u in het centrum van Eindhoven gewapend met een programmaboekje een eigen route uitstippelen tussen de veelzijdige acts bij een grote diversiteit aan podia. Zo is de Effenaar het 3voor12 Hollandse Nieuwe Podium en Dynamo (Grote Zaal) het podium voor 3FM Serious Talent acts. Er vinden tevens intieme Cortonville sessies (Eric Corton) plaats in het Glow cafe van Schellens Fabriek (op tijd inschrijven).

Popronde Eindhoven wordt vanaf 00:30u (tot 04.00u) afgesloten met de feestelijke Afterparty in de Effenaar.

Meer informatie is te vinden op de website van Popronde.