Meedoen-maandag: Help Wandkunst Opsporen

Het project en de website Help Wandkunst Opsporen zijn een samenwerking tussen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Rijksgebouwendienst (RGD)
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
Instituut Collectie Nederland (ICN)
Stedelijke monumentendiensten van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam

Het doel van deze partijen is met dit project monumentale wandkunst te beschermen en behouden.
Veel wandkunst uit de wederopbouwperiode (1946-1965) verdwijnt als gebouwen uit deze tijd gesloopt worden. Hoe zij deze werken willen behouden? Door het creeren van meer bewustwording en waardering.

Omdat het om honderden werken gaat wordt het grote publiek ingezet om informatie te verschaffen over werken in hun wijk of buurt. Deze inventarisatie van wandkunstwerken zorgt ervoor dat de betrokken instellingen een keuze kunnen maken: welke werken zijn de moeite waard om te behouden?
Vragen die van belang zijn voor het beoordelen van de waarde zijn onder andere:

Gaat het om een uniek werk van een kunstenaar die zelden wandkunst maakte?
Gaat het om wandkunst waarbij gebruik wordt gemaakt van een unieke techniek?
Is het misschien de laatste overgebleven wandschildering van een bepaalde kunstenaar?

Na de landelijke inventarisatie zal een waardestellend kader worden opgesteld. Aan de hand van dit kader wordt beslist wat er met de werken zal gebeuren. Een mogelijkheid is monumentale wandkunst te herplaatsen.

De foto’s die buurtbewoners maken van de werken in hun wijk, worden toegevoegd aan de website http://www.helpwandkunstopsporen.nl samen met de informatie die bekend is over dit werk.
IPhone-gebruikers kunnen via een speciale pagina het laatst toegevoegde werk bekijken.

Inmiddels zijn er 1844 werken toegevoegd aan de database van Help Wandkunst Opsporen.
Het lijkt erop dat het project werkt: bewoners van bepaalde wijken fotograferen werken in hun directe omgeving, waarvan zij vinden dat ze moeten blijven. Of mensen fotograferen wandkunst voor hun eigen plezier, omdat het iets is wat ze opvalt tijdens een uitje, en plaatsen de foto’s later op de website.

Men lijkt zich bewust te worden van zijn of haar omgeving en wordt aangespoord na te denken over het belang van de muurschilderingen, mozaiken en reliefs in de wijk, buurt of stad. Mensen worden aan het werk gezet en krijgen de mogelijkheid mee te beslissen over het uiterlijk van hun leefomgeving.
Het grote publiek krijgt een grote rol toebedeeld: zij moet zichzelf laten horen.

Advertentie