Nieuwe Adviesraad Cultuur Helmond geeft positieve impuls

Met het Cultuurkompas heeft de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet voor cultureel Helmond. Onderdeel hiervan is het instellen van een Adviesraad Cultuur. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om deze Adviesraad -in eerste instantie voor de duur van één jaar- op te richten. De adviesraad wil een klankbord zijn dat positief bijdraagt aan het culturele leven in Helmond.

De Adviesraad Cultuur Helmond (ACH) geeft gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur in de gemeente Helmond. Advies kan gevraagd en gegeven worden aan de gemeente, maar ook bijvoorbeeld aan het cultureel veld of het onderwijs. Uiteindelijke doel is het geven -door het voorhouden van een figuurlijke spiegel aan gemeente en culturele organisaties- van een positieve impuls aan het culturele klimaat in Helmond. Voorlopig is de Adviesraad een pilot voor de duur van één jaar. Na dit proefjaar kijken de gemeente en culturele instellingen of en hoe de Adviesraad verder gaat.

Arno Oberendorff is een van de leden van de net opgerichte Adviesraad. Oberendorff is enthousiast: “Deze raad gaat proberen om, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, adviezen aan diverse  instellingen en het bestuur van Helmond te geven om in de toekomst het culturele leven in deze stad in zo goed mogelijke banen te leiden. Onze insteek is: “Als iets niks kost en toch oplevert, mag je dat winst noemen!” We gaan in ieder geval ons best doen! En na een jaar zal blijken wat het heeft opgeleverd. We hebben er veel zin in en hopen dat Cultureel Helmond ons weet te vinden.’

Wie zitten er in de Adviesraad?
De Adviesraad bestaat voornamelijk Helmonders met uiteenlopende achtergronden in onder andere cultuur, bedrijfsleven, onderwijs, sociaal-maatschappelijke leven. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een duidelijke kennis en affiniteit met cultuur hebben. De leden van de Adviesraad zijn betrokken, objectief, kunnen out-of-the-box denken en denken vooral in kansen en mogelijkheden.

In de Adviesraad zitten op dit moment de volgende personen:

  • Arno Oberendorff (o.a. kunstenaar, Stg. Lambertushof)
  • Bob Grijpstra (o.a. Stg. Helmondse Musical, Stg. Carat)
  • Ger Koppenens (o.a. cultuurcoördinator BS De Vlier, Carnavalsvereniging Olum)
  • Giel van Hooff (o.a. stadshistoricus)
  • Hanneke Kerkhof (o.a. cultuurcoördinator Jan van Brabant, docente Beeldende Vorming)
  • Hans van de Berkmortel (o.a. kunstenaar, Stg. Art Helmond)
  • Jan Stoffels (o.a. Kunstbalie)
  • Jan van Bommel (o.a. Fanfare De Vooruitgang)
  • Martijn Verschuren (o.a. danser, dansdocent Unity Eight)

Flexibel
De Adviesraad kan eventueel groeien tot maximaal twaalf personen. De denktank kijkt zelf wie ze eventueel vragen als vaste of tijdelijke aanvulling. Bij een bepaald onderwerp kan de Adviesraad dus incidenteel de hulp inroepen van iemand met expertise op dat specifiek vlak.

Eerste bijeenkomst
Op 20 november was er een kennismakingsbijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is in februari. De Adviesraad gaat dan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van cultuur bespreken.

Advertenties

Kunstopdrachten Gemeente Helmond

Vlag gemeente Helmond, bron: http://www.shipma...

Vlag gemeente Helmond, bron: http://www.shipmate.nl/ (Photo credit: Wikipedia)

In het kader van een kwaliteitsimpuls die de Gemeente Helmond wil geven aan het centrum zijn twee kunstopdrachten uitgeschreven. Hieronder vind je de tekst voor de kunstopdracht voor De Kegelbaan:

Kunstenaars gezocht voor een kunstopdracht voor de locatie Kegelbaan

Helmond is een ambitieuze stad. Samen met de Brabantse partnersteden heeft Helmond zich kandidaat gesteld voor Culturele Hoofdstad 2018. Met projecten als de herhuisvesting van Theater ’t Speelhuis en realisatie van de Cacaofabriek (met Poppodium Lakei, Filmhuis Helmond en Kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek) wordt een sterke infrastructuur neergezet.

Helmond is een ondernemende stad in de toptechnologie regio Brainport en heeft onder andere automotive en food als speerpunten. Innovatie is daarbij één van de kernbegrippen. In het kader van het aantrekkelijker maken van het centrum van Helmond ondergaat de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls.

Een groot deel van het centrum (fase I) is in dit kader de afgelopen jaren aangepakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de kwaliteitsimpuls centrum fase II. De kwaliteitsimpuls van het centrum wordt mede mogelijk gemaakt door stimulusprogramma OP-Zuid.

Lees verder