Kunst in Helmond: Niet van Gisteren in DE nederlandsche CACAOFABRIEK

DE nederlandsche CACAOFABRIEK presenteert een selectie van 11 beginnende kunstenaars voor vandaag en morgen.
De opening vindt plaats op zondag 15 september 2013 vanaf 15.00 uur.

Recent afgestudeerde kunstenaars maken locatie eigen
Deze recent afgestudeerde kunstenaarskomen van academies uit het zuiden van het land; Den Bosch, Breda, Tilburg en Maastricht. Ze hebben twee weken de tijd gehad om zich in Helmond de lastige locatie eigen te maken. Daar waar het gebruikelijk is dat kunstenaars simpelweg hun werk presenteren, hebben ze hier de gelegenheid gekregen het werk op locatie of zelfs voor de locatie te maken.
Kunst tonen aan breder publiek
De kunstenaars zijn gevraagd door Niek Hendrix (beeldend kunstenaar en hoofdredacteur
webmagazine Lost Painters) op basis van hun eindexamenpresentaties of eerdere
presentaties bij onder andere Kunstpodium T. Het is een gevarieerde groep en allemaal staan ze aan het begin van hun carrière als beeldend kunstenaar. De presentatie bij DE nederlandsche CACAOFABRIEK is dan ook een kans voor velen om zich te tonen aan een breder publiek buiten hun eigen netwerk van de academie om, en een presentatie te maken waarbij alles kan en mag.
11 jonge kunstenaars uit het ZuidenAnna Barbara Kolbe (AKV, Den Bosch) maakt sculpturen die een relatie aangaan met deruimte en hoe je daar als kijker in staat. Mischa Doorenweerd (AKV, Den Bosch) zijn werk lijkt op het eerste oog soms niet eens op een werk, het is rauw en fris. Astrid Mingels (ABKM, Maastricht) en Katrein Breukers (Fontys, Tilburg) zijn voor deze gelegenheid een samenwerking aangegaan waarin ze enkele dagen samen werk hebben gemaakt.Mirjam Nelis (Fontys, Tilburg) maakt zowel schilderijen als foto’s die samen meer doen dan alleen foto of schilderij zijn. Lucy Hannen (ABKM, Maastricht) gebruikt verschillende media in haar pogingen om structuur en betekenis te vinden in de ruis van alledag. Niels Verheyen (ABKM, Maastricht) maakt werk dat in het midden houdt of het een sculptuur is of een installatie. Sanne Vaassen (ABKM, Maastricht) maakt werk waarbij transformatie en balans vaak een centrale rol spelen. Sjuul Joosen (Sint Joost, Breda) is een multimediale kunstenaar met een humoristische kwinkslag. Tessa Chaplin (Sint Joost, Breda) maakt exotische en sensuele schilderijen. Het werk van Max van den Hout (Sint Joost, Breda) gaat over waar het eigene is en de ander begint. In zijn performances speelt hij o.a. met identiteiten en gaat hij afbeeldingen uit de beeldcultuur soms letterlijk te lijf.
De tentoonstelling wordt geopend op 15 september om 15 uur.
De tentoonstelling is tot en met 20 oktober iedere zondag te bezoeken van 13 tot 17 uur

Jasmin Genzel

Eveneens wordt vanaf 15 september een serie litho’s tentoongesteld van kunstenaar Jasmin Genzel.
Naast aquarellen en installaties, maakt Genzel litho’s en bij voorkeur in een oplage.
Een voordeel van deze grafische techniek is dat je van de steen eindeloos afdrukken kunt blijven maken. Maar juist dat doet Jasmin Genzel niet. Daar gaat het haar net niet om. Elke afdruk van haar werk is namelijk anders. Een onderzoek naar wat een oplage en wat uniek is. In haar recente lithoserie ‘Instant de Passage’ drukt ze namelijk de steen in verschillende kleurschakeringen af en halverwege de serie past ze de vorm nog aan, zodat het eerste vel er toch anders uitziet dan het laatste vel. Het resultaat is een serie met ..verschillende litho’s. Genzel is vooral geïnteresseerd in het verloop van de serie, door haar zelf aangeduid als ‘slijtageproces’.
 
 
Reggie Voigtlander
 
Nog tot en met 15 september zijn zes fotowerken uit de serie ‘Nightview I’ van Reggie Voigtländer te zien.’The edge of the woods / A gypsy Camp’ ( eind 2011) is eerste uit een serie van 6 werken getiteld ‘Nightview I’, welke een brug slaat tussen heden en verleden en de manier waarop zich menselijke aspecten, in relatie tot het aardse bestaan manifesteren.
Onderliggende aspecten van het menselijke bestaan presenteren zich heden ten dage op
gelijkaardige wijze als voorheen. In de serie ‘Nightview I’ wordt dit zichtbaar en voelbaar
gemaakt middels fotografie, binnen het alles omvattende aardse kader, onlosmakelijk verbonden met het leven.
‘The edge of the woods / A gypsy Camp’ ( de titel verwijst naar schilderwerken van Vincent van Gogh en William Turner) was reeds opgenomen in de tentoonstelling ‘When the night falls’, 2012, bij KiK in Drenthe, samen met ‘The town view’ eveneens uit deze serie.
Alle werken uit de serie zijn nu samengebracht in een recentelijk opgeknapte ruimte van
DNCF, behalve het werk ‘The edge of the woods / A gypsy Camp’, wat momenteel tot en
met 15 september getoond wordt in Gemeentemuseum Den Haag.
 
DE nederlandsche CACAOFABRIEK
Kanaaldijk Noord Oost 82
5701 SB Helmond

————————————-

Advertentie

Geheime kunstwerkjes

Een erg leuk initiatief, lijkt me een bezoekje aan Maastricht zeker waard!

Van 17 tot en met 25 november 2012 vindt de eerste editie plaats van de tentoonstelling Secret Postcards. Professionele kunstenaars uit alle disciplines – beeldende kunst, design, fotografie, architectuur, mode – zijn gevraagd een kunstwerk te maken ter grootte van een postkaart (10 x 15 cm). Deze worden een week anoniem tentoongesteld waarbij iedereen een werk kan kopen voor een klein bedrag. Pas op de laatste dag worden de namen van de kunstenaars bij de werken onthuld. Deze eerste editie vindt plaats bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

Secret Postcards beoogt de afstand te verkleinen en de relatie te versterken tussen kunstenaar en het brede publiek. Juist nu kunst onder druk staat is het van belang om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om kunst op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Manieren om mensen nieuwsgierig te maken, hen bij kunst te betrekken en kennis te laten maken met de intrinsieke waarde van kunst. Niet de naam maar de eigen beleving en interpretatie staan centraal.

Een team van vier curatoren, actief binnen toonaangevende musea en culturele organisaties, staat garant voor de artistieke kwaliteit van Secret Postcards: Anne van der Zwaag (curator Nederlands Fotomuseum), Bregje van Woensel (docent De Ateliers), Hester Alberdingk Thijm (directeur Akzo Nobel Art Foundation) en Roel Arkesteijn (conservator hedendaagse kunst museum Het Domein).

Met Secret Postcards kunnen ook niet kunstkenners en –liefhebbers hun eerste schreden zetten op het gebied van kopen en verzamelen van kunst. De betrokkenheid van het publiek wordt versterkt doordat het de kunst niet alleen kan bekijken maar ook voor de toegankelijke prijs van 55 euro kan aanschaffen. Werk waar je eigenaar van kunt worden, nodigt uit om meer te willen weten over de kunst en de kunstenaar.Secret Postcards is gebaseerd op een idee van de tentoonstelling RCA Secret bij de gerenommeerde Royal College of Art in Londen. Anders dan in Londen, waar de RCA jaarlijks haar alumni uitnodigt, is Secret Postcards een onafhankelijke tentoonstelling, met opzet niet gelieerd aan een instelling of een stad. De locatie zal elk jaar een andere zijn wat het publieksbereik vergroot.

De opbrengsten uit de verkoop worden volledig ter beschikking gesteld aan de kunst zelf. De kunstenaar van het meest gewilde werk maakt met de opbrengsten uit de verkoop een werk in opdracht. Afhankelijk van de opbrengsten kunnen dat ook meerdere kunstenaars zijn. Dat werk wordt bij een volgende editie geveild. Het betekent enerzijds extra publiciteit voor de kunstenaar(s), anderzijds kan met de opbrengsten daaruit de volgende tentoonstelling worden bekostigd. Op deze manier wordt de continuïteit van Secret Postcards gewaarborgd en de relatie tussen kunstenaars en publiek blijvend versterkt.Zo’n 250 kunstenaars uit binnen- en buitenland maken gemiddeld twee kunstwerken. Met o.a. Philip Akkerman, Romain Brau, Richard Hutten, Jasper Krabbé, Katinka Lampe, Jan van der Ploeg, Atelier van Lieshout, Johan Tahon, Edward Clydesdale Thomson, Koen Vanmechelen, Barbara Visser, Hans  Wilschut. Een compleet overzicht is te volgen op: www.secretpostcards.eu

.