De Open Atelier Dagen 2014 Helmond in een alternatieve vorm.

De Open Atelier Dagen worden al sinds 2006 georganiseerd door de stichting ART=Helmond .
Dat is tot nu toe gedaan op een heel letterlijke manier .De laatste OAD leverde meer dan dertig adressen op die bezocht konden worden. Voor bezoekers was het onbegonnen werk om alle adressen te bezoeken in 2 middagen .

In 2014 zullen de OAD in een alternatieve vorm plaatsvinden, waarbij het zowel voor de kunstenaars als voor de bezoekers aantrekkelijk is met elkaar kennis te maken; een vorm die wezenlijk anders is en volop ruimte biedt voor experiment.

Het plan: in een leegstaand pand (locatie wordt nader bepaald) in het centrum van Helmond, presenteren 30 tot 35 Helmondse kunstenaars gedurende 4 opeenvolgende weekenden ( vrijdag, zaterdag en zondag) in mei 2014 hun werk op een naar eigen keuze galerieachtige wijze of in de vorm van een atelierachtige setting. Ook er is er ruimte voor installatie en of videopresentatie.

Kunstenaars kunnen zich hiervoor inschrijven, waarbij de commissie beeldende kunst van de  gemeente Helmond de aanmeldingen screent op inhoud en op professionaliteit, zonder inzage te hebben in naam, CV, website,etc.

Kunstenaars die geïnteresseerd zijn om deel te nemen wordt verzocht om maximaal 5 afbeeldingen van hun werk in jpg. formaat digitaal in te zenden via https://www.wetransfer.com naar: artishelmond@gmail.com Stuur je foto’s uiterlijk voor 30 januari 2014 op, vergezeld van je personalia, die (uiteraard ) vertrouwelijk blijven. De commissie doet in februari een uitspraak .

De uitslag van de selectie kun je spoedig hierna verwachten.

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/11488869/?claim=j57hyk9n2sz”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertentie