Kunstlokaal 42: Frank Lubbers over 1913

Graag nodigt Wim Maasakkers u uit voor de vijftiende editie van Kunstlokaal42 op woensdag 18 september. De bijeenkomst begint om 21.00 uur en vindt plaats in Lokaal42, Markt 42, Helmond. De toegang is gratis.

 FRANK LUBBERS: 1913 – DANSEN OP DE RAND VAN DE VULKAAN

We leven in 2013. Honderd jaar geleden stond Europa aan de vooravond van de eerste wereldoorlog en op het gebied van de kunsten, architectuur, wetenschap, literatuur en muziek gebeurde heel veel. Proust zoekt naar de verloren tijd, Malevitsj schildert een vierkant, Stravinsky viert het lenteoffer. Kafka, Joyce en Musil drinken op dezelfde dag in Triëst een cappuccino, en in München probeert een Oostenrijkse schilder, ene Adolf Hitler, zijn treurige stadsgezichten aan de man te brengen.

In 1913 had niemand een flauw benul van de verschrikkingen die de mensheid te wachten stonden. Toch konden er in de beeldende kunst aanwijzingen worden gevonden die op een naderend onheil wezen. In beeldende kunst en literatuur worden alle wetten overboord gegooid. De gruwelijke apocalyptische schilderijen van Ludwig Meidner, de Futuristen, die juist de oorlog verheerlijkten, en het shockeren dat een vorm van vermaak wordt; het komt allemaal aan bod.

Frank Lubbers, beeldend kunstenaar, publicist, voormalig adjunct-directeur Van Abbemuseum en tegenwoordig directeur van Museum De Wieger en freelance organisator van  kunstprojecten, gaat woensdag 18 september op zoek naar de verhouding tussen de grootste gemene deler en de kleinste gemene veelvoud in de kakofonie van ideeën die Europa in 1913 overspoelt en probeert verbanden te leggen tussen het verleden van 1813, de erfenis van 1913 en de toekomst van 2013.
De avond wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden.

Advertentie

Kunst in Helmond: Kunstlokaal 42

Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Het programma wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

De  elfde editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 20 maart.

 OVER COMMISSIES EN TENTOONSTELLINGEN     BERT LOERAKKER

Op 5 januari 2008 brandde het atelier van Bert Loerakker af. Een vier meter hoge, licht overgoten ruimte van meer dan 200 m2, in een oude cacaofabriek in Helmond. Hier werkte Loerakker – als hij niet op reis was – dag in dag uit aan zijn schilderijen. Het was de plek waar hij alles onder handbereik had. Zijn schildersezel stond er te midden van tafels met potten, blikken, tubes en kwasten, keurig in het gelid. Daaromheen hingen en lagen schilderijen, de tweeluiken die zo typisch zijn voor zijn oeuvre: het linker dik in de verf, expressionistisch, gebaseerd op de werkelijkheid, het rechter strak in de lak, monochroom of in rechte lijnen of blokken verdeeld.

Op die vijfde januari ging dit allemaal in vlammen op. De nachtmerrie van elke kunstenaar. “Mijn hele geschiedenis is verloren gegaan. Het is alsof je een beetje doodgaat”, zei Loerakker een dag later in de krant. Hij moest helemaal opnieuw beginnen. Maar had het nog zin om te schilderen? Was het niet beter om maar gewoon te stoppen? Een al lang geplande afspraak om te werken in een grafisch centrum in het Belgische Kasterlee trok hem over de streep.

Bert Loerakker legt in KunstLokaal42 de nadruk op alle activiteiten naast het eigen kunstenaarschap, al zijn deze niet geheel los van elkaar te zien .

Na 1980 werd hem veelvuldig gevraagd om zitting te nemen in kunstcommissies  en besturen van diverse culturele instellingen. Naast het doen van aankopen voor diverse kunstuitlenen in het land was het functioneren in de commissies van de Nederlandse Kunststichting en het Bureau Beeldende Kunst Buitenland wel zeer bijzonder. Hij had zitting in de commissie voor het toekennen van een basisstipendium (Bureau Beeldende kunst – Bouwkunst en vormgeving ) en in het bestuur van de Nieuwe Brabantse Kunststichting en van Grafisch Atelier Daglicht in Eindhoven. Hij maakte wereldwijd vele tentoonstellingen: in Venetië (Biënnale), Sao Paulo en Sydney. En toen in 2006 de vraag kwam of er een goede tentoonstelling gemaakt kon worden van Nederlandse grafiek voor de Biënnale in Novosibirsk ( Siberië ) was dat een uitdaging. Het leverde Bert in 2007 en ook in 2009 de onderscheiding op als beste curator van de Biënnale.

Het kunstenaarschap ging ondertussen gewoon verder en de tentoonstellingen van eigen werk volgden elkaar gestaag op. Door Nederland maar ook naar Miami, Sjanghai, New York en landen als Duitsland, Frankrijk en België.  Op dit moment exposeert Bert Loerakker in Museum Van Bommel Van Dam in Venlo.

Bert Loerakker is geboren op 28 maart 1948 in Breda. Hij volgde tussen 1965 en 1969 de opleiding aan de Academie Beeldende Vorming Tilburg. Bert woont sinds 1969 in Helmond en is sindsdien werkzaam als beeldend kunstenaar. In 2010 is Bert Loerakker onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau voor verdiensten als kunstenaar en inzet voor het kunstenveld.

Kunstlokaal 42 woensdag 16 januari

erik akkermans Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

 De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Vaste onderdelen van het programma zijn het bekendmaken van de volgende exposant en een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

De  negende editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 16 januari.

 DE KWARTIERMAKER                                    ERIK AKKERMANS

De voormalige cacaofabriek was in de afgelopen jaren reeds het onderkomen voor kunstenaarscollectief “De Nederlandsche Cacaofabriek”. Momenteel wordt het volgens een plan van architectenbureau Cepezed verbouwd tot een ‘culturele hotspot’ voor Helmond. Het moet het onderkomen worden voor Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond (die samen fuseren), voor Omroep Helmond, voor de beeldende kunst exposities van “De Nederlandsche Cacaofabriek” en voor creatieve bedrijfjes. Het realiseren van De Cacaofabriek is Helmonds bijdrage aan Brabant Culturele Hoofdstad en moet daarna bijdragen aan duurzame culturele activiteit in Helmond.

Maar met enkel het verplaatsen van de bestaande activiteiten van Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond naar één nieuw pand waarin ook kunstenaarscollectief “De Nederlandsche Cacaofabriek” gevestigd is heb je nog geen culturele hotspot. Daarom heeft de Gemeente Helmond Erik Akkermans gevraagd om als kwartiermaker de weg hiernaartoe te begeleiden. Na de zomer is hij aan de slag gegaan. In relatieve stilte ontwierp hij in samenwerking met alle betrokkenen een bedrijfsplan, deed een programmeringvoorstel en maakte een organisatieplan. Intussen begeleidde hij de voorgenomen fusie tussen poppodium en filmhuis.

Erik Akkermans zal iets vertellen over de bedoeling met De Cacaofabriek, het proces daarheen en de voorlopige vertrekpunten die in de komende weken met alle betrokkenen verder besproken gaan worden. Wat wordt de missie, de doelstelling, het kader voor samenwerking tussen instellingen? En hoe past dat in algemene culturele en sociaal-culturele ontwikkelingen in deze tijd? Welke  samenhang is er met het programma Brabant Culturele Hoofdstad?

Wim Strijbosch, directeur Poppodium lakei, zal vooral de plannen uiteenzetten vanuit de stichting Cultuurpromotie Helmond, de fusiestichting van Filmhuis en Lakei.

Erik Akkermans

 Erik Akkermans studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en had vervolgens uiteenlopende directiefuncties in de sector kunst en cultuur: bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland (nu Kunstgebouw), het kunstvakonderwijs in Groningen en het Utrechts Conservatorium. Sedert 2001 is Erik Akkermans werkzaam als consultant en interim-manager. Eerst bij adviesbureau BMC, sedert begin 2012 als zelfstandige. Hij is ook dichter en debuteerde in 2009 met een fictieve biografie in tachtig sonnetten ‘Ens’.