Kunstlokaal 42 woensdag 16 januari

erik akkermans Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

 De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Vaste onderdelen van het programma zijn het bekendmaken van de volgende exposant en een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

De  negende editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 16 januari.

 DE KWARTIERMAKER                                    ERIK AKKERMANS

De voormalige cacaofabriek was in de afgelopen jaren reeds het onderkomen voor kunstenaarscollectief “De Nederlandsche Cacaofabriek”. Momenteel wordt het volgens een plan van architectenbureau Cepezed verbouwd tot een ‘culturele hotspot’ voor Helmond. Het moet het onderkomen worden voor Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond (die samen fuseren), voor Omroep Helmond, voor de beeldende kunst exposities van “De Nederlandsche Cacaofabriek” en voor creatieve bedrijfjes. Het realiseren van De Cacaofabriek is Helmonds bijdrage aan Brabant Culturele Hoofdstad en moet daarna bijdragen aan duurzame culturele activiteit in Helmond.

Maar met enkel het verplaatsen van de bestaande activiteiten van Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond naar één nieuw pand waarin ook kunstenaarscollectief “De Nederlandsche Cacaofabriek” gevestigd is heb je nog geen culturele hotspot. Daarom heeft de Gemeente Helmond Erik Akkermans gevraagd om als kwartiermaker de weg hiernaartoe te begeleiden. Na de zomer is hij aan de slag gegaan. In relatieve stilte ontwierp hij in samenwerking met alle betrokkenen een bedrijfsplan, deed een programmeringvoorstel en maakte een organisatieplan. Intussen begeleidde hij de voorgenomen fusie tussen poppodium en filmhuis.

Erik Akkermans zal iets vertellen over de bedoeling met De Cacaofabriek, het proces daarheen en de voorlopige vertrekpunten die in de komende weken met alle betrokkenen verder besproken gaan worden. Wat wordt de missie, de doelstelling, het kader voor samenwerking tussen instellingen? En hoe past dat in algemene culturele en sociaal-culturele ontwikkelingen in deze tijd? Welke  samenhang is er met het programma Brabant Culturele Hoofdstad?

Wim Strijbosch, directeur Poppodium lakei, zal vooral de plannen uiteenzetten vanuit de stichting Cultuurpromotie Helmond, de fusiestichting van Filmhuis en Lakei.

Erik Akkermans

 Erik Akkermans studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en had vervolgens uiteenlopende directiefuncties in de sector kunst en cultuur: bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland (nu Kunstgebouw), het kunstvakonderwijs in Groningen en het Utrechts Conservatorium. Sedert 2001 is Erik Akkermans werkzaam als consultant en interim-manager. Eerst bij adviesbureau BMC, sedert begin 2012 als zelfstandige. Hij is ook dichter en debuteerde in 2009 met een fictieve biografie in tachtig sonnetten ‘Ens’.

Advertentie