VTS basistraining in Van Abbemuseum

Vorig jaar heb ik met veel plezier het Beginners en Advanced Practicum van Visual Thinking Strategies gevolgd, bij Reade Academy in Amsterdam. Reade is niet meer de enige organisatie die de VTS training aanbiedt, ook VTS Nederland organiseert trainingen en workshops.

De eerstvolgende basistraining vindt plaats in Het Van Abbemuseum te Eindhoven op 10 en 11 juni. Een aanrader!

Uitnodiging voor VTS-basistraining

Ben je werkzaam in cultuureducatie (musea en andere cultuuraanbieders) het basisonderwijs of als zelfstandig kunstenaar? Vind je leren kijken en luisteren, open staan voor andere meningen en reflectie belangrijk? Wil je weten hoe je een groep ècht betrekt bij een gesprek over kunst?

Dan is de basistraining Visual Thinking Strategies* van VTS Nederland iets voor jou. De training vindt plaats op 10 en 11 juni a.s. in het van Abbemuseum in Eindhoven. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.vtsnederland.org

Kennis van en ervaring met kijken naar kunst is geen voorwaarde. Wel de wens om stil te willen staan bij wat je ziet, te verwonderen en te onderzoeken.

*  Visual Thinking Strategies is een nieuwe leermethodiek die door VTS Nederland als partner van VTS Amerika wordt aangeboden voor het Nederlands taalgebied.

www.vtsnederland.org
info@vtsnederland.org
tel. 06 21 666466 (Florentine Peijnenburg)

 

Advertentie

Wat doet kunst met dementerende ouderen?

In het Stedelijk Museum te Amsterdam en Van Abbemuseum te Eindhoven wordt al een tijdje een speciale rondleiding verzorgd voor ouderen met alzheimer. Steeds meer musea volgen dit voorbeeld. Kunstkijken heeft bewezen positieve effecten op het humeur en geheugen van de deelnemers.

In het tv programma 10 x Beter doet presentator Harm Edens mee aan de rondleiding in Stedelijk Amsterdam.

NTR – 10x Beter from Stedelijk Museum on Vimeo.

Ook het CODA museum biedt deze rondleidingen aan. “Op een interactieve manier naar kunst kijken, biedt mensen die met dementie te maken hebben de mogelijkheid zich te uiten en een dialoog met hun omgeving aan te gaan, zonder dat ze hoeven terug te vallen op hun korte termijngeheugen. Dit heeft zowel een positief effect op de persoon met dementie, op zijn of haar mantelzorger als op hun onderlinge relatie. De focus ligt op het positieve en creatieve en niet op de ziekte. Bovendien biedt CODA op deze manier een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen.”

Tijdens de rondleidingen wordt niet alleen gebruik gemaakt van de aanwezige kunstwerken. Ook door middel van muziek en geur wordt het geheugen van de deelnemers aangesproken en wakker gemaakt. De kunst opent de dialoog. Elke observatie, of conclusie over het kunstwerk is goed, er bestaan geen verkeerde antwoorden. Dit zorgt voor een boost van zelfvertrouwen bij de deelnemers.

In de volgende video van het programma Kunstuur zie je een rondleiding in het Van Abbemuseum. Ook wordt door de organisatoren verteld over hun bevindingen.

AVRO’s KUNSTUUR from Stedelijk Museum on Vimeo.

Kunstlokaal 42: Musea en de Vaste Collectie

De 22e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 16 april, 21.00 uur.

MUSEA EN DE ‘VASTE COLLECTIE’: BELEVENIS

ROB SCHOONEN bevraagt CHRISTIANE BERNDES

De tweeëntwintigste editie van Kunstlokaal42 staat geheel in het teken van musea en hun ‘vaste collectie’. En wel op een bijzondere wijze: nu eens geen inleider met vastomlijnd verhaal, maar een interview/bevraging.

Aanleiding voor dit onderwerp was het verschijnen van het boek ‘Kunst als therapie’ van de Britse filosofen Alain de Botton en John Armstrong die in dit boek betogen dat kunst bestaansrecht heeft omdat het ons tot betere mensen maakt. Kunst kan ons begeleiden, vermanen en troosten. Het vergt wel een andere manier van kunst presenteren.  Eind april opent in het Rijksmuseum een tentoonstelling waarin De Botton en Armstrong laten zien wat kunst voor de bezoeker kan betekenen. Niet zozeer vanuit (kunst)historisch oogpunt, maar met nadruk op het therapeutisch effect dat kunst kan hebben en de levensvragen die kunst kan beantwoorden.

Rob Schoonen, chef cultuurredactie van het Eindhovens Dagblad, bevraagt Christiane Berndes, conservator en hoofd collecties bij het Van Abbemuseum in Eindhoven, over hoe zij omgaat met de eigen collectie van het Van Abbemuseum en hoe zij de collectie laat landen in haar museum.

Hoe gaan musea om met hun eigen collectie? Is er een permanente uitstalling van de collectie of wordt er toch gewisseld? En vertelt deze opstelling een verhaal? En zo ja wat is dat verhaal? Kan dit verhaal veranderen? En waarom dan? Verandering van inzicht, een nieuwe kijk op de historie van het museum en/of het doel van een museum(collectie), een opstelling niet volgens de lijnen van de kunstgeschiedenis?

Rob Schoonen zal om te beginnen wat knuppels in hoenderhokjes gooien; daarbij smijt hij flink wat musea en collecties de zaal in. Sleutelwoord hierbij is  BELEVENIS.

Daarna zal hij Christiane Berndes bevragen over hoe zij tegen een en ander aankijkt en hoe zij de collectie laat landen in haar museum: het Van Abbe. Een en ander zal toegespitst worden op de huidige collectietentoonstelling ‘Er was eens… De collectie nu’.

Sinds 2 november 2013 staat de gehele nieuwbouw van het van Abbemuseum in het teken van een volledig nieuwe benadering van de collectie. Onder de titel ‘Er was eens… De collectie nu’ worden kunstwerken, documentatie en archief-materiaal samengebracht rondom specifieke thema’s die de kunstwerken verbinden met de maatschappelijke context waarin ze werden gemaakt en getoond. Vijf verdiepingen zijn gevuld met werken uit de collectie; van een Picasso uit 1909 tot werken gemaakt in 2013. Voor het eerst is zo’n groot deel van de collectie, meer dan 600 kunstwerken en archiefstukken, in een presentatie samengebracht. Naast aandacht voor de kunst uit de vorige eeuw is een belangrijk deel gewijd aan kunst vanaf 1989 en recente aankopen die niet eerder zijn getoond. Om de routing te optimaliseren en een bijzondere bezoekervaring te creëren, is een aantal verrassende ingrepen gedaan in de museumarchitectuur van de nieuwbouw uit 2003.

En zoals altijd is er het laatste half uur ruimte voor vragen en discussie.
Wat vindt u? Hoe moeten musea met hun eigen collectie omgaan?

Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.

 

Kunstlokaal 42: Van wie is de verzameling?

De achttiende editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag 18 december

VAN WIE IS DE VERZAMELING?PETER THOBEN

Portretfoto Peter Thoben (foto Peter Cox Eindhoven)Van nature zit verzamelen mensen in het bloed en het heeft in Nederland een flinke omvang aangenomen. Het lijkt bij de volksaard, bij de identiteit van de Nederlander te horen. In onze maatschappij neemt het verzamelen in culturele, sociale, economische en commerciële zin een grote plaats in.

Particulieren leggen uiteenlopende verzamelingen aan van kunstwerken, voorwerpen uit de – veelal alledaagse – materiële cultuur en zelfs immateriële collecties van verhalen en liederen. Eigenlijk kan alles verzameld worden, wanneer er oog voor is. Naast collecties van naturalia (voorwerpen uit de natuur) zijn er collecties antiquiteiten (archeologische vondsten) en collecties van artificalia (door de mens kunstig vervaardigde objecten zoals schilderijen, prenten, pronkbekers etc.). Op basis van een particuliere collectie zijn nogal eens musea ontstaan, die daardoor publieke collectioneurs werden. Een voorbeeld hiervan is het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Vanuit een maatschappelijke optiek worden dergelijke collecties ontsloten door ze te beschrijven, en verder worden ze beheerd, behouden, zo nodig gerestaureerd en tentoongesteld voor publiek.

Voor een particulier kunnen nieuwsgierigheid, tijdverdrijf, schoonheid, status of belegging motieven zijn. Voor musea zijn veeleer het cultuurhistorisch en educatief belang leidend om het collectief geheugen van een groep, streek of land te voeden en te versterken (met andere woorden trots en groepsidentiteit). Maar die kunnen ook gebruikt (of misbruikt) worden vanuit een politieke ideologie.

De musealisering is wellicht de afgelopen decennia ietwat doorgeslagen, maar wat er momenteel gebeurt in museumland, lijkt desastreus op langere termijn. Musea worden gesloten, collecties zijn daardoor vogelvrij, verspreiding en verkoop liggen op de loer. Heeft deze gang van zaken louter met crisis en geldschaarste te maken of met een veranderde mentaliteit?

In samenspraak met het publiek wordt over deze thematiek en problematiek gediscussieerd.

De avond wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden.

Over Peter Thoben

Kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben (Nijmegen 1951) studeerde kunst-geschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) Nijmegen, waar hij in 1980 cum laude is afgestudeerd. Na actief geweest te zijn voor het Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’ was hij van 1981 tot 2010 directeur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven.

In eigen museum en als gastconservator heeft hij honderden tentoonstellingen georganiseerd en vele tentoonstellingspublicaties samengesteld en publicaties geschreven, veelal zelf typografisch vormgegeven.

Bij zijn 25-jarig jubileum als directeur-conservator heeft hij het boek ‘Museumwaaier’ kunnen samenstellen en is hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. In 2009 is hij benoemd tot geassocieerd buitenlands lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België te Brussel. Over het onderwerp verzamelen schreef hij samen met Hans Horsten in 2010 het boek ‘Verzamelen & Eindhoven. Volksgebruik tussen hobby en passie’.

Het discours moet doorgaan …

Kunstlokaal42 is een activiteit van Lokaal42, gelegen aan de Markt in Helmond. De doelstelling van Kunstlokaal42 is het bevorderen en in standhouden van het discours op het gebied van de kunsten in Helmond. De avonden zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnteresseerden, nieuwsgierigen, amateur- en professionele kunstenaars, en verder iedereen die gewoon een interessante en/of boeiende avond wil meemaken.

De avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Het programma wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden. Na afloop van het officiële gedeelte kan het samenzijn in een gezellige sfeer worden voortgezet tot in de kleine uurtjes.